Taizhou Haozhan Baby Products Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Factory name: Taizhou Haozhan Baby Products Co.,Ltd

 

Trade type: Factory(Pass FDA/OEKO-TEX/Sedex)

 

Main products: Silicone/Bandanas/Cotton bibs/Gauze cloth/PEVA bibs& coverall/Hold blanket.......all kinds of bibs.

 

Our brand:Haofu

 

Purchase:We support small batch purchase,OEM and online large purchase.

mainCategories

Feeding bowl
feeding bottle
silicon bib
baby bib
0,35 US$ - 7,50 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,35 US$ - 7,50 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,35 US$ - 7,50 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,35 US$ - 7,50 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,35 US$ - 7,50 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,35 US$ - 7,50 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,42 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,42 US$/Cái
3000 Cái(Min. Order)
0,42 US$/Cái
3000 Cái(Min. Order)